Riktig god påske til alle!

Vi i redaksjonen vil med dette få ønske alle en riktig god påske, nå når vi går inn i en tid hvor vi minnes et menneskes ufattelige lidelse fysisk, mentalt og åndelig, men kanskje enda mer ufattelig – et guddomelig håp om noe bakenfor døden.