En stor høvdings bortgang

En nordmann var langt mer kjent ute enn på berget i Norge. Han satsa kompromissløst på det han trodde på. Han var tiår foran de fleste andre i sin måte å organisere misjonsarbeid på. Han brukte aktivt tro og dialog til å direkte bidra til å skape fred ute i verden. Han var en flittig skribent og skrev fengende bøker om teologi og vitenskap. Han hadde en glødende iver etter å komme i kontakt med folkedypet både hjemme og ute. Han ønsket å få være med å lede folk til Gud – og nå er han ved sin endestasjon.

For de som ikke vet det snakker vi om Aril Edvartsen, grunnlegger av Troens Bevis Verdens-evangelisering. Vi skriver normalt ikke nekrologer her på nettstedet, men Aril skilte seg ut på så mange måter at vi ønsker å hedre hans minne med noen ord. Aril var unik i sin framsynte tenkning rundt effektivt evangeliseringsarbeid. Der hvor mange amerikanske evangelister bruker svimlende beløp på i beste fall svært innefektive oppstasa kampanjer, hadde Aril en grunnpilar i forhold til at pengene ikke skulle gå til fjas, men å nå ut til mennesker. Han satsa tidlig på innfødte medarbeidere og på satelittarbeid, og hadde et brennende engasjement for å stadig nå ut til flere. Noe av det unike med Aril var at hos han gikk respekt og misjon naturlig hånd i hånd. Han var ikke redd for å sitere fra Koranen eller ha kontakt med religiøse ledere fra andre religioner, samtidig som han var tydelig på eget ståsted. Noe annet unikt med Aril var hvordan han jobbet med freds- og dialogarbeid på sine mange reiser kombinert med evangelisering.
Äril var også grensesprengende teologisk og kirkepolitisk, han hadde god kontakt med trosbevegelse og katolikker, hadde klar verdibasis men var folkelig, var evangelisk men gikk like fint inn i folkets hus som kirkens hus.
Som stiftelse er vi ikke tilknyttet noen organisasjon, men om noen er interessert i å vite mer om Aril Edvartsen eller arbeidet til kanskje en av de aller mest effektive misjonsorganisasjoner vi har, så kan dere gå inn på http://www.tbve.no/.
Vi var så heldige å ha fått flere bidrag fra Aril Edvartsen flere ganger og han støttet Tro og tvil sitt formål. Noen av hans artikler har vi enda ikke fått publisert, så dere vil få flere artikler fra den nå hjemfarne verdensevangelist til refleksjon og inspirasjon senere. Vi vil med dette få lyse fred over Arils minne og sender våre tanker til familien som er tilbake!