Vingårdslignelsen – er Gud rettferdig eller nådig?

Den teksten det tales over i mange menigheter i dag er en lignelse fra Jesus som vi finner i Matteusevangeliets kapittel 20. Denne fortellingen utfordrer radikalt vår rettferdighetssans. Skal den arbeideren som har jobba i 1 time få like mye som de som har slitt hele dagen? Er Gud rettferdig eller hva?

Det er nok mange i dag som steiler når de leser denne lignelsen, og jeg tror det var mange som hevet øynene når han fortalte dette for 2000 år siden også. Vi oppdras med en tanke om at vi skal få som fortjent. Vi ser det også i filmer hvor som regel det går bra med de gode til sist – og de egoistiske eller late får svi. Dette har vært grunnleggende for mange religionssystem fra utdødd egyptisk religion til moderne nyreligiøsitet Så kommer denne merkelige snekkersønnen og sier at himmelriket er lik en jordeier som gir alle som arbeider for ham enten i 1 eller 12 timer like mye lønn!

Så er Gud urettferdig? Ja, i forhold til vårt vanlige tankesett med straff og belønning er han det. Er han vilkårlig og kaotisk? Nei. Her ser vi et eksempel på brytningen mellom nåde og fortjeneste. Gud gir oss ikke matematisk igjen etter hva vi har fortjent. Og takk og lov for det kanskje! For etter Guds standard – hvor han beskriver seg selv til å være selve Kjærligheten – så vil vi ikke nå opp da vi har nok av egoisme, likgyldighet, latskap og grums i oss til å bli forkastet. Eller til å få sparken fra vingården for å bruke lignelsens verden.

Men så kommer skille mellom Guds tanker og våre tanker, mellom mye menneskeskapt religiøsitet og filosofi versus Guds målestokk. For Gud gir oss ikke hva vi har fortjent. Så sant vi i det hele tatt tar imot himmelriket, ønsker fellesskap med Gud, så gir han oss lønn. Ikke ut fra våre prestasjoner, men ut fra sin egen nåde. Alle som tar imot får like mye av Guds kjærlighet og nåde, uansett om vi har feilet 10 eller 200 ganger. Om vi er biskop, bonde eller bankmann får vi samme rom i himmelen. Så vi bør kanskje ikke se med «onde øyne» på Guds godhet, men være takknemlig for at han har nåde nok til oss alle.

Dette er i tillegg til en lignelse om Guds nåde, en påminnelse om at det ikke er vår status hos våre medmennesker som teller ovenfor Gud. Alt arbeidet som gjøres i det stille for Gud og våre medmennesker, er ikke mindre viktig enn hva konger og predikanter gjør. De siste skal bli de første i himmelriket Kanskje vi med det kan løfte opp de som er utenfor spotlighten, og det kan være en oppmuntring til oss selv når vi ikke blir kreditert for noe vi har gjort for Guds sak. Og kanskje vi og kan minnes dette for å dempe vår menneskefrykt og heller bruke Guds fokus?


One Response to Vingårdslignelsen – er Gud rettferdig eller nådig?

 1. Avatar Johnnis
  Johnnis says:

  Takk 🙂

  Denne artikkelen løser opp en kognitiv dissonans jeg har blitt møtt med. Mange sier at Gud er rettferdig, samtidig som frelsen utvilsomt ikke er rettferdig.

  I vårt menneskesamfunn kan ikke et menneske sone for en urett et annet menneske har begått, hadde det vært mulig ville det ha undergravd rettssystemet. Selv om Jesus har sonet for den urett vi begår så har det ingenting med rettferdighet å gjøre, men kanskje alt med nåden å gjøre?

  Personlig foretrekker jeg rettferdighet fremfor nåde.