Innlegg og oppdateringer

Vi får heldigvis en del eposter til våre sider med kommentarer og spørsmål. Vi setter veldig pris på tilbakemeldinger fra dere og tar imot ros og ris. Enten det er fra åtteåringen som spør hvor himmelen er, presten som takker for den teologisk tyngre artikkelen om treenigheten, tenåringen som trenger hjelp til en RLE-oppgave, noen som er uenige i kommentaren om Zeitgeist, spørsmål rundt døden fra femtiåringen eller læreren som finner stoff til undervisningen.

Men mye av denne aktiviteten går de fleste hus forbi da det enten aldri kommer på nettsidene men kun foregår som epostkorrespondanse, eller med at replikker til artikler jo ikke kommer automatisk opp på forsiden. Sidene ser dermed mer innaktive ut en de faktisk er. Derfor vil vi nå fremover oppdatere mer på forsiden med hva som foregår «lenger inne» i nettsidene, og henvendelser som ikke er knyttet til bestemte artikler men som kan være nyttig for flere, vil vi publisere anonymisert (om ikke avsender motsetter seg det) under «respons!» Vi håper disse endringene blir nyttige for våre lesere, og benytter samtidig anledningen til å utfordre folk til å ta kontakt om de har artikler de mener kan være aktuelle for nettstedet Tro og tvil.