Forord i forhold til astronomiseksjonen

Denne artikkelserien er nok kanskje litt på siden av hovedteamene ellers på «Tro og tvil», men er forhåpentligvis med på å stimulere tankene på sin måte for de som i likhet med undertegnede lar seg fascinere av verdensrommet og naturvitenskap.

Jeg har nok alltid vært veldig nysgjerrig av meg. Jeg vil forstå hva som ligger bak det som skjer, se etter sammenhenger og de store linjer. Illustrert Vitenskap, Fakta og National Geographic ble slukt fra jeg var 8, og særlig det som hadde med astronomi å gjøre. ”Utrolig men sant” fra Det Beste ble grundig gjennomlest fra perm til perm, og min far ble typisk spurt om å forklare hva antimaterie var under lange bilturer over fjellet…

Etter som jeg har blitt eldre, har interessen ikke avtatt. Mitt vitebegjær har gjort det naturlig å gruble videre i naturvitenskapens, filosofiens og teologiens verden, dog med bevissthet på de forskjellige disipliners egenart. Dette med ryddighet her er noe å understreke, da jeg ser en del personer som søker å presse metafysikk inn i fysikk og motsatt. Sammenblanding gir dårlige produkter, noe vi ser rundt en del kreasjonisme som både fornedrer teologien og naturvitenskapen. Vi ser det samme fra den andre leiren når folks som Harris og Dawkins og til og med Stephen Hawkins prøver seg som filosofer og enda verre nesten som teologer.

Jeg er ikke astronom og ikke en gang fysiker eller matematiker. Mitt formål med dette, er å enkelt og kortfattet sammenfatte noe av hva vitenskapen faktisk har oppdaget og grublet over i astronomiens landskap. Jeg håper med dette å gi en smakebit og stimulere folk til å søke mer kunnskap om den fantastiske verden vi lever i. Min rolle sånn sett er mer den til journalisten enn forskeren.

Artiklene her vil starte med vårt eget solsystem med vandring fra sola og utover til Oorts sky. Så ser vi videre på vår galakse og de større strukturer i universet. Deretter vil vi tilbake til sola og andre stjerners liv, klassifiseringer og død. Så bevegerer vi oss mer over i kosmologiens område med å se på universets bestanddeler, utvikling, mulige skjebne og byggesteiner. Vi vil gjennom vandringen vandre fra det kjente som vi vet mye om, til de mer fantasifulle teorier rundt det vi ikke kan observere; vi ser litt på månen og planetene, sorte hull, kvasarer, big bang og strengteori.