Forord i forhold til artikkelserien om treenighetslæren

”Det finnes bare et virkelig viktig spørsmål, og det er spørsmålet om Guds vesen og natur. Fra det får alle andre spørsmål sin verdi.”

– Emil Brunner

Treenighetslæren er ofte omtalt som vanskelig i kirkens lære. Dens tilhengere vet ofte ikke hva den bygger på og dens motstandere bruker store bokstaver på en avvisning med henvisninger til Bibelen og religionshistorien.

Da jeg kom i en skriftlig debatt med en venn som tilhørte Jehovas Vitner, bestemte jeg meg for å innhente informasjon om denne læren fra dens tilhengere og motstandere, samt studere Bibelen og historien, for å komme mer til bunns i om det er en kristen læresetning eller ikke. Under arbeidet har jeg sett mange eksempler på menigheter og miljø som har angrepet en oppkonstruert treenighetslære – for eksempel hos Nardus som konstruerer og angriper en lære som ikke finnes blant kristne menigheter.[i] Jeg vil konsentrere meg om å drøfte den virkelige lære, slik den leves og tolkes av kirkene og bekjennelsesskriftene, og ikke noe produkt av fordommer eller uvitenhet. Under arbeidet har jeg i tillegg til mye bibelstudie og en del historielesning, hentet informasjon direkte fra forskjellige kirkesamfunn som pinsevenner, den katolske kirke, lutherske kirker, tverrkirkelige forum, m.m., samt fra lærens motstandere som Jehovas Vitner, unitarene og Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige (gjerne kalt mormonerne som videre brukes for korthets skyld). I de sammenhenger jeg bruker ordet kirken uten ytterligere presisering sikter jeg til den universelle kirke; et fellesgods mellom alle kristne trossamfunn.

Dette begynte som en intellektuell nysgjerrighet og sannhetssøken, og jeg kom overraskende nok til at arbeidet også fikk noen konsekvenser for andre deler av min egen Gudsforståelse. Det viste seg at treenighetslæren har mye å si i forhold til hvilket gudsbilde vi ender opp med, og de mer «praktiske konsekvensen» av dette kommer vi nærmere inn på i den senere artikkelen Hva betyr egentlig treenighetslæren for oss? Men la oss starte med å kort smake på hva den er og hva slags alternative svar vi finner rundt Guds vesen.

 

[i] Følgende sitat fra deres egen hjemmeside kan illustrere dette: ”Noen tror han [Jesus] var en gud i en gudefamilie på tre i en treenig sameksistens.  Slik tror katolikkene, mange evangeliske kristne trossamfunn og endog pinsevennene.” At denne påstand overhodet ikke stemmer kan enkelt avklares gjennom å kontakte hver enkelt menighet eller lese deres troslære/dogmatikk.