Fikk Jesus sin guddommelige natur gradvis eller ved dåpen?

Fra noen hold som mormonere, Jehovas Vitner, mange nyreligiøse miljø og enkelte fra den tidligere religionshistorie, hevdes at Jesus ikke var sann Gud med viten om sin natur fra starten av. De forstår dette på flere måter. Fra nyreligiøst og mormonsk hold sier man at Jesus vokste i sin guddomlighet og erkjennelse av sin natur gjennom hele livet. Jehovas Vitner sier at Jesus fikk igjen innblikk i sitt førjordiske åndelige liv ved dåpen.

Jesus ble i følge Bibelen som det eneste menneske overhodet unnfanget av Den Hellige Ånd jamfør Matteus 1,20: «Vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd.» Jesu spesielle vesen ser vi glimt av når han som tolvåring er i tempelet jamfør Lukas 2, 46-49: «Etter tre dager fant de ham i templet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham, undret seg over hans forstand og over de svar han gav. (…)  Men han svarte: «Hvorfor lette dere etter meg? Skjønte dere ikke at jeg må være i min Fars hus?»» Vismennenes reaksjon ovenfor Jesus som spedbarn tyder på at han er i en særstilling allerede fra starten av – jamfør Matteus 2,1f: «Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tid Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry, og er kommet for å hylle ham.»»

Johannes vitnet allerede om Jesu særegne posisjon før Herrens ånd kom over ham ved Johannesdåpen – jamfør Matteus 3, 11-15: ”Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalene. (…) Da drog Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å døpes av deg, og så kommer du til meg!» Men enda viktigere enn disse henvisningene, er Bibelens mange direkte utsagn om Jesu guddommelige natur fra evig av, hvorav den klareste referansen kanskje er i Johannesprologen (se under Jesus – Gud, engel, en gud eller bare et menneske?). Vi finner og om Jesu guddommelige natur før han kom til jorden i Joh 6,38: For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, som har sendt meg. Flere vers peker klart på Jesu guddomlighet før både dåp og inkarnasjon som menneske – se Joh 8,58: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg.» Vi finner og dette i Joh 17,5: Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til.

Den mest naturlige lesemåte for meg syns å være at Jesus ble ikke spesiell og utvalgt ved dåpen, men var det fra starten av. Menneskene i hans samtid ante det, englene på marken ved fødselen sang om det og Bibelen slår fast at han var det fra begynnelsen av. Jesu dåp var en stadfesting til mennesker om hans gjerning som da begynte for fullt.


2 Responses to Fikk Jesus sin guddommelige natur gradvis eller ved dåpen?

  1. I tv- på Nrk 2, den 280321,om Jesus fra Nasaret,blir Jesus døpt ved «barnedåp»-metoden.Av Johannes døperen, som blir omtalt som svovelpredikant.Mener at Jesus ble dukket helt under, såkalt voksendåp, som bl.a. J.V. Bruker pr.d.d. Ok? Noen tanker.Mvh. Håkon Blåmoli,Ateist.

    • Avatar Jon Arne Karstensen
      Jon Arne Karstensen says:

      Hei Håkon og takk for spørsmål! Jesus ble nok døpt med full neddykkelse slik vi ser hos blant annet pinsevenner og baptister. Her ser vi også en parallell til det jødiske renselsesbadet. Tidlig i kirken så gikk en over til å stenke bare hodet til den som skulle døpes og det gjøres slik i ortodokse, katolske og lutherske kirker i dag. For mer informasjon rundt dåpssyn så har vi en egen debatt-artikkel rundt dette på nettsiden. God påske! Mvh Jon Arne