Vandring ut i verdensrommet – del 3

Vår nærmeste nabogalakse er Andromedatåken (M31). Den er 2 millioner lysår unna og  beveger seg faktisk mot vår egen galakse med en hastighet på 435.000 km i timen. Andromedatåken er også en spiralgalakse og er dobbelt så massiv som Melkeveien. Den har et svart hull i midten med en masse tilsvarende 30 millioner soler. Melkeveien og Andromedatåken vil «kollidere» med hverandre og etter hvert forme en ny galakse, det er uvisst om vår sol i den forbindelse blir slyngt inn mot kjernen av galaksen eller ikke. Men en kollisjon mellom disse galaksene vil ikke skje før om 3-5 milliarder år. Så skrives kollidere med gåsetegn fordi ved en galaksekollisjon må vi huske at det aller meste en galakse inneholder er tomt rom. Med andre ord vil det ikke være noe særlig stjernekollisjoner, men først og fremst forandring på grunn av gravitasjonskrefter som drar på hverandre. Galaksene vil snurre rundt hverandre og deformere hverandre over lang tid før de ender opp som en stor eliptisk galakse.

En del galakser har utviklet seg til å bli store kjempegalakser. Disse assimilerer mindre galakser i seg og samler grunnet tyngdekreftene mange galakser rundt seg. Disse blir kjernen i store galaksehoper. Disse kjempegalaksene er eliptiske i formen.

Det antas at galaksedannelsene startet med masse små protogalakser med en totalmasse bare noen tusen ganger større en solens. Så har disse etter hvert kollidert sammen og dannet større galakser. De eldste store ”modne” galaksene vi ser er fra en milliard år etter big bang, men vi finner protogalakser eller små galakser allerede fra 500 millioner år etter big bang.

Når vi zoomer ut 100 ganger fra melkeveien igjen får vi vår lokale galaksehop. Den består av 50 galakser hvorav de fleste er dverg-galakser med bare 1/100 av Melkeveiens masse. Det er Melkeveien, Andromeda-galaksen og M33 som er de dominerende store i vår lokale hop. Denne galaksehopen er 5-10 millioner lysår i utstrekning. Se bildet under «Local Group» av Richard Powell – Lisensiert under CC BY-SA 2.5:

Local_Group