Oppdateringer på nettsiden

Som dere ser har vi satt i gang en podkast om astronomi. Om en ukes tid vil vi også sette i gang en hovedpodkast hvor vi legger ut artikler og stoff fra Tro og tvil. I første omgang bilr det en del av de kortere artiklene fra kategorien korte tanker om tro og tvil. Så vil vi komme til de andre temaene etter hvert.

I forbindelse med dette så vi at en del tekster måtte oppdateres i den kategorien. De eldste tekstene er fra år 2000 og trengte litt trimming. Vi har derfor fjernet alle artikler fra den kategorien. Grafisk har en del også blitt rot ved overgangen til WordPress så vi rydder litt i det samtidig. Artiklene blir lagt ut på nytt fortløpende, samtidig som det kommer en ny podkastepisode om dem. Vi får da også med historikken med tidligere spørsmål og replikker.