Bokanmeldelse: The evidence for the resurrection av J.N.D. Anderson

Det kan vel knappest være et mer passende tidspunkt for å legge ut en anmeldelse om en liten bok om bevisene for Jesu oppstandelse etter den pinefulle ydmykelse, pisking og henrettelse gjennom korsfesting. Og for å ta konklusjonen med en gang. Forfatteren Anderson ender etter å ha drøftet argumentasjonen med å følge kirkens: «Han er sannelig oppstanden!»

Dette lille heftet er nok heller vanskelig å få tak i og er fra 1966. Det er på bare 28 sider og er dermed ganske tilgjengelig og overkommelig for de interesserte i temaet. Utgangspunktet er å drøfte om Jesu oppstandelse er virkelig eller en stor bløff.

Forfatteren J.N.D. Anderson starter med å henvise til hva de nytestamentlige skrifter sier om temaet. Her er han også innom tendensen som var innen bibelforskningen en periode til å datere en del av skriftene veldig sent (2. århundre) og hvordan dette senere ble tilbakevist av nyere forskning, men han går ikke dypere inn på dette.

Så kommer vi til hoveddelen som tar for seg en del senere innvendinger mot oppstandelsestroen. Disse gjennomgås på en ryddig og kortfattet måte. Han starter med konspirasjonsteorier og modell om legendeutvikling i forhold til oppstandelsen, og tar så for seg noen teorier i forhold til den tomme graven. Dette er heftets hoveddel. Diskusjonen er saklig, men her som ellers i heftet finner vi tydelig at forfatteren har en klar overbevisning og ståsted. Dette er dog uproblematisk da resonnementene er begrunnet.

Siste del, hvor en blant annet ser på bevisene for den oppstandne Jesus, er etter min mening bokens svakeste område. Det er helt greit og kommer blant annet innom psykologiske mekanismer og mulighet for hallusinasjoner, men flere punkt her blir for kort og summarisk nevnt.

Oppsummeringsvis vil jeg si dette er et lesverdig lite hefte. Det er først og fremst en enkel smakebit og mulighet til å stimulere tankene videre, og det fungerer bra etter hensikten.