Jordas undergang

Om ikke Vårherre skulle gripe inn først, som vel de fleste teister antar, vil både jorden og til slutt hele universet dø. I det følgende vil vi se på noen mulige dommedagscenario for livet på jorden.

Det er flere planetødeleggende krefter både over og under oss: Supervulkaner, forening av kontinent til et nytt Pangea, klimaforandringer, kometnedslag, gammastråling med mer. Forskerne har nå identifisert at jorda tidligere har hatt fem store katastrofer som har medført masseutryddelse av liv på jorda. Den siste var for 65 millioner år siden da en komet på størrelse med Mount Everest utryddet dinosaurene og mer enn halvparten av alt levende liv. Vi har minst 850 større asteroider og kometer i nærheten av jorda. Mange går i bane mellom Jupiter og Neptun. Av og til krasjer noen av dem og endrer kurs og vi får stadig besøk av mindre himmellegemer som vi ser som fine stjerneskudd. Mindre objekt brennes heldigvis opp av vår tykke atmosfære. Litt større objekt, som kometen som ble sprengt litt over bakken i Sibir i 1905, sprenges i luften når de kommer til den nedre og tykkeste delen av vår atmosfære. De kan da gjøre massiv skade. De tyngste objektene blir ikke tillintetgjort av atmosfæren vår og krasjer i jordskorpa.

For 65 millioner år siden fikk vi nedslag av en meteor på størrelse med en liten by. Den slo ned i Mexico med en kraft av 100 millioner megatonn TNT. En ting er den umiddelbare ødeleggelsen når den traff. Men mye mer dødelig i global skala var all den steinmassen den virvlet opp i atmosfæren som la seg som et lag over hele jorda og stengte sola ute. Den utryddet over 90% av alt levende liv på jorden inkludert dinosaurene. Den ryddet plass for menneskene, men hva vil skje neste gang? En stor asteroide vil ved kollisjon varme opp atmosfæren vår til mange hundre grader og dermed ta livet av det meste av landbasert liv umiddelbart. NASA har et eget program for å oppdage og overvåke disse objektene som kalles NEO-er, near earh objects. Og det forskes med å finne metoder for å hindre slike sammenstøt. Men i motsetning til filmer så er det ikke så enkelt å bare sprenge dem i filler. Da får du mange steiner med kurs mot jorda i stedet for en. En bedre mulighet er å få dem til å endre bane. Dette kan gjøres med å ha en rakett rett ved siden av asteroiden. Gravitasjonen vil gjøre at asteroiden vil endre kurs bittegrann i retning mot raketten. Dette er nok det mest realistiske handlingsalternativet for å unngå slike sammenstøt.

3 ganger om dagen kan vi registrere stråling i verdensrommet med mye større energi enn alle våre atomvåpen til sammen. Dette er gammaglimt. Gammastråling går like fort som lyset og vi vil dermed ikke kunne se en slik stråling før den treffer oss. Vi snakker om energi sluppet løs på et øyeblikk som er like mye eller mer enn hva sola vår produserer i løpet av hele sin livssyklus på 10 milliarder år. Det er et ekstremt blendende lys tilsvarende en million trillion soler. Det betyr at sollyset ville sett svart ut i forhold til lyset fra en gammastråling.

Vi får gammaglimt når en stor stjerne minst 10 ganger større enn sola kollapser til et svart hull. Skulle noe slik inntreffe for nærme jorda, helt opp til 100 lysår unna, vil atmosfæren begynne å koke og ozonlaget ødelegges. Vi vil forbrenne eller bli drept av strålingsskadene som vil tilsvare 100 ganger dødelig dose. Det ødelagte ozonlaget vil skape mye uvær som tsunamier og orkaner. Selv en stråle 1000 lysår unna vil ha enorme konsekvenser,  selv om den ikke nødvendigvis vil medføre total utslettelse. Ozonlaget vil bli ødelagt og man vil bli kokt der den treffer. Kraften vil tilsvare 100.000 megatonn atomeksplosjoner i atmosfæren og vi vil kunne få en atomvinter. Den statistiske sjansen for at dette skjer jorda er 1 % i løpet av jordas levetid.

Sola er solsystemets livgiver, men det kan også bli den som utsletter alt liv. Om 500 millioner år kan sola fjerne grunnlaget for liv på jorda. Den vil gjennom sin naturlige utvikling bli noe mer lyssterk og man tror jorda da vil miste det meste av karbondioksidet. Men lenge før det vil vi få problem. Sola er i en syklus hvor den nå blir gradvis varmere. «Allerede» om 50 millioner vil sola bli så varm at den vil ødelegge vårt økosystem. Vannet vil fordampe og vi blir en ørkenplanet. Ser vi 5 milliarder år frem i tid vil sola vår dø. Den har da brukt opp hydrogenet og vil utvide seg til å bli en rød kjempe. Hydrogenatomene vil omdannes til karbon og sola vil bli 30 ganger større og oppsluke Merkur og Venus. Sola vil lyse 1000 ganger sterkere. Jorda vil bli så oppvarmet at stein vil smelte og vi vil få en lavaplanet. Det ytre solsystem vil og preges av dette, blant annet vil flere av ismånene smelte bort mye av sin masse. Det kan se ut til at jorda såvidt vil unnslippe å bli oppslukt av sola på grunn av at sola mister masse og dermed svekker gravitasjonsgrepet på jorda. Men vil de ytre lag fra sola nærmest eksplodere og skylle over jorda før restene av sola blir en hvit dverg som sakte vil nedkjøles. Solsystemet vårt vil så bli nedkjølt og jorda vil bli en kald steinklump uten liv.

Men vi har også farer fra jorda selv i form av ekstremvær, supervulkaner eller når kontinentalplatene om lang tid vil forme et nytt superkontinent. For 250 millioner år siden i den såkalte permautryddelsen var det jordas indre som sørget for å utrydde 95% av alt liv gjennom massive lavautbrudd. Vi opplevde supervulkaner. Dette vil skje igjen og en sannsynlig plass for dette er Grand Canyon.

Ser vi på historien og ståa i dag er det imidertidig langt mer sannsynlig at vi klarer utrydde oss selv. Om ikke med atomvåpen eller biologiske våpen, så er vi på god vei gjennom den globale oppvarminga. Isen rundt polene smelter i et alarmerende tempo. Vi vet at når is, som reflekterer tilbake sollys, smelter og blir vann – som i motsetning til is absorberer varmen –  får vi en selvforsterkende effekt.