Bokanmeldelse astronomi/fysikk: Hawking/Penrose

I mitt raid med å se på nytt på bøker jeg har kjøpt for noen år siden, tok jeg nå for meg debatt-boka til Stephen Hawking og Roger Penrose kalt «The nature of space and time».

Denne boka hadde jeg forventninger til da den er resultat av en forelesningsserie og debatt mellom to store kjemper innen fysikken. Du menn som har jobbet masse med konsekvenser av generell relativitetsteori, med sorte hull, entropi og kosmologi. De har jobbet sammen om mye, men har også noen viktige forskjeller som her kom til syne. På mange måter kan de sammenlignes med diskusjonen mellom Einstein og Bohr. Penrose er her Einstein og opptatt av at fysikkens lover må beskrive noe reelt. Hawking er positivisten som er opptatt av at matematikken fungerer til å forutsi resultat.

Boken var imidlertidig en blandet fornøyelse. Dette skyldes delvis at jeg ikke har nok kunnskap til å henge med på alt i utlegningen. Den er ikke myntet på hverken begynnere eller middels interesserte. Men like viktig er at jeg syns ikke den går nok i dybden på noen av de tingene jeg som leser blir sittende igjen å lure på. Det går av og til på selve premissene deres, andre ganger på slutningene.

Hawking beskriver her noe rundt sin modell for univers uten grenser. Men dette vil være bedre forklart på enklere måte i hans senere bok myntet på allmennheten. Penrose kommer inn på sin Twistor-teori, men jeg hang ikke med på forklaringen her og den kommer også bedre frem i senere bok av Penrose.

De diskuterer ellers ting som Schrødingers katt. Her opplevde jeg ikke at Hawking egentlig svarer ut på det Penrose tar opp. Om sorte hull medfører informasjonstap tas også opp, samt om hvite hull er en mulighet og dermed viser at tidssymmetrien ikke brytes av sorte hull. Sistnevnte diskusjon var interessant, men jeg manglet noe mer forløsende her. Den har for øvrig noen kommentarer om strengteori fra Hawking som viser at han ikke hang helt med på hva som skjedde der. Dermed virker den litt utdatert også.

Boka er komplisert og på vanskelighetsskala fra 1-5 ville jeg her satt 4/5. Dette kombinert med hva jeg har skrevet før, gjør at denne boka dermed ikke får en uforbeholden anbefaling. Dette er mer for de spesielt interesserte med en god grunnforståelse.