Author Archives: Jon Arne Karstensen

Author Avatar Image
registered
2007-10-06 10:05:16

Recent post

Dødsrikeforestillinger oppdatert med hellenistisk filosofi
Categories :Apologetikk & religionshistorie, Døden, Dødsrikeforestillinger, Forskjellige religioner
Tag :
Døden oppdatert med gammelromerske hinsidesforestillinger
Categories :Ukategorisert
Tag :
Bokanmeldelse: Anklaget og frikjent av Chapman
Categories :Apologetikk, Apologetikk & religionshistorie, Gud, Liv og teologi, Teologisk debatt
Tag :, , , , ,
Iransk religion og Zarathustrisme
Categories :Apologetikk & religionshistorie, Forskjellige religioner
Tag :, , , , , ,
Død og liv
Categories :Ukategorisert
Tag :
Klassisk egyptisk religion
Categories :Apologetikk & religionshistorie, Forskjellige religioner, Tro og tvil podkast
Tag :
Vingårdslignelsen – er Gud rettferdig eller nådig?
Categories :Gud, Liv og teologi, Livet som kristen, Tro og tvil podkast
Tag :,
Et brev angående de to kristne dåpssyn
Categories :Liv og teologi, Teologisk debatt, Tro og tvil podkast
Tag :, , ,
Zeitgeist – en liten anmeldelse og litt fakta
Categories :Apologetikk, Apologetikk & religionshistorie, Bibelens og kirkens tilblivelse, Forskjellige religioner
Tag :, , , , , , ,
Innledning
Categories :Døden
Tag :
Når døden har inntruffet
Categories :Døden, Liv og teologi, Praktisk info og diverse
Tag :, , , , , ,
Døden som fysiologisk fenomen
Categories :Døden, Fysisk rundt død og begravelse
Tag :
Hva venter etter døden?
Categories :Døden, Dødsrikeforestillinger
Tag :, ,
Filosofiske gudsbevis
Categories :Gud, Liv og teologi
Tag :
Davincikoden (oversiktsartikkel)
Categories :Apologetikk & religionshistorie, DaVinci Koden og Hellig Gral
Tag :