Hvem er vi

 Hva er tro og tvil?

Tro og tvil er initiert av mennesker som selv har vært i nærkamp med en del av de grunnleggende spørsmål rundt eksistens, tro og tvil, og som da savnet et forum for diskusjon og ettertanke. Disse sidene er ment å være et refleksjons-, debatt- og undervisningsforum for mennesker som ønsker å bli mer kjent med forskjellige aspekter rundt tro og liv. Den vil primært sentrere rundt emner tilknyttet den kristne tro, men vil også berøre generell religionsvitenskap, filosofi og historie – for eksempel under emnet døden.

De forskjellige artiklene er ment å være innledninger for å få i gang refleksjon – og representerer ikke nødvendigvis Sannheten med stor s. Så alle er hjertelig velkommen til å komme med egne tanker og innspill rundt disse temaene. Dette er ment å være noe annet enn bare et skittkastingsforum – som ”diskusjonene” ofte blir i Dagbladet eller VG, og samtidig være mer åpent enn de typiske ”menighetssidene”. Siden er tverrkirkelig – med bidrag og impulser fra forskjellige miljøer. Den er knyttet til en nonprofit stiftelse registert i enhetsregisteret.
Artikkelforfattere er ikke nødvendigvis med i stiftelsen eller driften av Tro og tvil og kan ikke tas til inntekt for annet enn hva de selv har skrevet. Det er gjerne bidragsytere som er forespurt å skrive en artikkel om tema de har spesiell kjennskap til, eller folk som selv tar kontakt med stoff. Vi ønsker flere artikler så vær frimodig!

Litt om de forskjellige «seksjonene»

Tro og tvil:
Her finner du lettere og kortere artikler om forskjellige emner som har med tro og tvil både angående oss selv og Gud å gjøre. Mer åpen og dialogisk stil. Ærlige spørsmål skal tas på alvor og møtes åpent og saklig.

Apologetikk og kunnskap:
I vår tid og kultur er det mange som stiller spørsmål til de grunnleggende kristne læresetninger som Bibelens autoritet, hvem Jesus var, og så videre. Det er et stort marked for alternative Jesusfortellinger og religiøse alternativ. Samtidig ser vi at mange har svært lave kunnskaper om kristen troslære, kirkehistorie og bibelkunnskap. Dette gjør at mange myter og vandrehistorier får bre om seg – slik som Davincikoden. Videre er det mange som ikke klarer skilne mellom kristne kirker og religioner med deler av kristent innhold som Jehovas Vitner og Mormonerkirken. Derfor er det viktig for kristne å besitte faktakunnskap om viktige historiske begivenheter som Bibelens kanonisering, kirkens opprinnelse, med mere. Da kan vi også trenge apologetisk kunnskap – å kunne gi ett godt trosforsvar, akkurat som det for de første kristne var viktig å fastholde det sanne og rette i og om den kristne tro, trenger vi dette i dag

Liv og teologi:

Dette er ment å være en side for folk med et grunnleggende trosfelleskap (eller folk som ønsker dette), men dette er ikke alltid det samme som et meningsfelleskap. Forfatterne av forskjellige artikler her vil kunne ha avvikende syn på en del teologiske tema som dåpssyn, menighetsorganisering, m.m. Her finner du at vi tar for oss mer utdypende tema rundt den kristne tro som treenighetslæren med mere, og noen mer allmenne tema som filosofiske Gudsbevis, døden, ect.

Savner du et tema? Uenig eller engasjert?

For at dette skal fungere er det viktig med innspill og tilbakemeldinger fra deg som leser på hva du ønsker skal tas opp av tema – og alle oppfordres til å sende inn spørsmål, forslag og kommentarer til oss! Har du en egen artikkel, bibelkommentar, eller en replikk på et innlegg, så send gjerne den inn til oss!

Om forfatterne 

Bjørn Are Davidsen er sivilingenør og jobber med produktutvikling i Telenor. Han er aktiv skribent og foredragsholder, og har spesialisert seg på feltet falsk vitenskap. Davidsen har blant annet skrevet bøkene «Da kvinnen fikk sjel – og andre historier » (Luther 1998) og «Da Vinci dekodet» (Lunde forlag 2006).

Arild Edvardsen var evangelist og grunnlegger av Sarons Dal og Troens Bevis Verdensevangelisering. Han hadde i tillegg til sitt mangeårige misjonsarbeid stor interessert for arkeologi og historiefaget. Edvardsen utgav en rekke bøker og skrevet mange artikler i magasinet Troens Bevis. Det siste store verket han har skrevet er Solgudens Autostrada i fire bind. Han døde i agust 2008.

 

Torleif Elgvin er religionshistoriker og teolog, har vært rektor ved Caspari senter for bibelske og jødiske studier i Jerusalem og er Norges største autoritet i forhold til Dødehavsrullene. Han er, som eneste skandinav, med i forskerteamet som jobber direkte med dødehavsrullene. Elgvin har utgitt flere bøker som Israel and Yeshua og Qumran Cave 4: Halakhic texts, og oversatt mange av Qumrantekstene. Han har doktorgrad på Dødehavsrullene fra det hebraiske universitetet i Jerusalem.
Morten Rasmussen Helgesen var ingeniør i kybernetikk. Han var opptatt av forhold mellom naturvitenskap, filosofi og kristen tro, sterkt engasjert i samfunnsdebatt med en egen evne til å kombinere tanker om universets singulariteter og kvanteeffekt med en klassisk kristen tro. Morten døde i 2005.
Halvor Nordhaug er biskop og tidligere praktikumsrektor ved det teologiske Menighetsfakultet (MF). Han har erfaring som prest og har vært teologisk konsulent i Mellomkirkelig Råd. Han har gitt ut en rekke bøker og har vært redaktør i Luthersk Kirketidende.
Per Lønning er tidligere stortingsrepresentant for Høyre og har vært prest og biskop i Den Norske Kirke. Lønning er professor og forsker og utdannet dr theol og dr philos. Han har skrevet mange bøker og er en aktiv samfunnsdebattant. Lønning var blant annet redaktør for Norsk Teologisk Tidsskrift.
Erling Rimehaug er journalist i dagsavisen Vårt Land og forfatter blant annet av bøkene «Når Gud blir borte», «Hellig Land – evig strid?» og «Tørsten gir lys».
Jon Arne Karstensen er avdelingsleder ved NAV Kristiansand og har vært diakon i Kristiansand Domkirke og i Kristiansand Frikirke. Forfatteren beskriver seg selv som veldig økumenisk med mye inspirasjon både fra karismatisk tradisjon, retreatmiljø og Korsveibevegelsen. Han har særlig interessert seg for apologetikk, kosmologi og sorgarbeid.
Asbjørn Kleppenes er billakkerer og tidligere misjonær og lærer. Han har bibelundervisning i Nordfjord og er eldstebror i Pinsekirken Sandane. Asbjørn arbeider mye bibeleksegetisk og er særlig opptatt av å se hva de forskjellige ord betyr og å jobbe med Bibelens kontekst.
Arild Romarheim er førsteamanuensis ved Det teologiske Menighetsfakultetet og har forfattet flere bøker og artikler, som «Krishna, Buddha, Allah eller Kristus» (Credo 1978 – utgått) og «Kristus i vannmannens tegn.» (Credo 1994 – utgått). Han har spesiell kompetanse innen nyreligiøsitet, bahai, okkultisme, religionsvitenskap og folkereligiøsitet.

Karl Olav Sandnes er professor ved Det teologiske Menighetsfakultetet og har skrevet flere bøker som «I tidens fylde» (Luther 1996) og «Makt, eiendom, rettferdighet. Bibelske moraltradisjoner i møte med vår tid» (Ad Notam Gyldendal 2000). Han har særlig arbeidet med Paulus, urkirken, det nye testamentet og etikken i nytestamentlig tid og i antikken.

Oskar Skarsaune er professor ved Det teologiske Menighetsfakultetet og han har utgitt en rekke bøker nasjonale og internasjonalt. Han er regnet som en av nordens fremste autoriteter innen apologetikk, oldkirken og misjonsteologi. Hans siste bok er Skaperkoden som kom ut i 2008 og før det «Den ukjente Jesus: Nye kilder til hvem Jesus virkelig var? Da Vinci-koden, gralsfortellingene, Thomasevangeliet, Q-kilden» fra 2006. (Avenir Forlag, Oslo 2005).

Hallvard N. Jørgensen er prest i Oslo og en aktiv samfunnsdebattant.


Comments are closed.