• Tag Archives Ånd
 • Den Hellige Ånd – personlig eller en upersonlig kraft?

  Jehovas Vitner sier at Ånden er Guds aktive kraft og sammenlikner med elektrisitet.[i] Christadelphians har et syn om at Den Hellige Ånd kun er Guds utstrålende usynlige kraft. Slik vil de for eksempel forstå Jesaja 48,16 «Nå har Herren Gud sendt meg og sin Ånd». Andre igjen hevder at Ånden bare er et personifisert eksempel på Guds vilje. Alle disse syn avviser at det er snakk om noe med en personlighet. Men de kommer da i konflikt med en rekke Bibelsteder. Vi kan starte med Apostelgjerningene 5,3f: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den Hellige Ånd og stikke til side noe av det du fikk for jorden din? (…) Du har ikke løyet for mennesker, men for Gud.» Først kan vi jo spørre oss hvordan det er mulig å lyve for en kraft som elektrisitet. Må det ikke en intelligens til for at det er meningsfylt å snakke om å lyve? Videre ser vi jo at det er snakk om at Ananias løy for Gud samtidig som det i verset før sto at han løy for Den Hellige Ånd.

  Tintoretto in The Holy Trinity Adored by the Heavenly Choir

  Continue reading  Post ID 551


 • Hvorfor ikke bare beskrive Gud, Jesus og Ånden som helt den samme person jamfør modalisme og unitarisme?

  baptism_triptych

  Unitarismen, The Way International og det syn som blant annet William Marrion Branham har gjort seg til talsmann for, er at Jesus, Faderen og Den Hellige Ånd er en og samme ”person” og helt identiske. Vi kaller denne læren som visker ut de tre personene til å bli tre «moduser» eller «masker» for Gud for modalisme. En vil altså si at Faderen = Sønnen = Ånden. Denne tanken virker nok veldig besnærende, da man da slipper den vanskelige tanken om at Gud er en – men med tre ”personer”. Men den vil også reise flere spørsmål enn den besvarer, og den butter imot mye av det bibelske materialet. Var Gud da borte fra himmelen mens Jesus gikk bort på jorden? Og hvordan skal man for eksempel da forstå Matt 3, 16f:: «Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.»» Her ser vi at Jesus døpes, Den Hellige Ånd kommer som en due mens Gud Fader taler fra himmelen. Alle tre er beskrevet samtidig – på hvert sitt sted med hver sin rolle!

  Continue reading  Post ID 551