• Tag Archives guddom
 • Fikk Jesus sin guddommelige natur gradvis eller ved dåpen?

  Fra noen hold som mormonere, Jehovas Vitner, mange nyreligiøse miljø og enkelte fra den tidligere religionshistorie, hevdes at Jesus ikke var sann Gud med viten om sin natur fra starten av. De forstår dette på flere måter. Fra nyreligiøst og mormonsk hold sier man at Jesus vokste i sin guddomlighet og erkjennelse av sin natur gjennom hele livet. Jehovas Vitner sier at Jesus fikk igjen innblikk i sitt førjordiske åndelige liv ved dåpen.

  Continue reading  Post ID 545


 • Jesus – Gud, engel, en gud eller bare et menneske?

  ”Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg!” – Johannesevangeliet 5,39

  Bibelen inneholder mange interne henvisninger mellom de forskjellige skriftene. Mange vers siterer eller sikter til andre vers eller bøker, og å følge disse vil vise oss mer av hvem Gud er. Det nye testamentet viser mange ganger tilbake til uttrykk hentet fra det gamle testamentet. I forhold til å følge parallellisering er det selvsagt viktig at vi ikke overtolker ting inn i teksten, men ser hver enkelt tekst i sin øvrige sammenheng. Vi må åpne opp for å la tekstene tale i seg selv minst mulig farget av våre fordommer. Heldigvis gir Bibelen oss mange koblinger klart og direkte.

  bibelen

  I Bibelen ser vi i stor grad at ord og handlinger som primært knyttes til Gud i det gamle testamentet brukes direkte om Jesus i det nye testamentet. En som i utgangspunktet avviser muligheten for at Jesus kan bli omtalt som Gud i Bibelen vil da måtte avvise hver enkelt parallellisering eller omtolke dem.[i] Dette er neppe et godt utgangspunkt for å studere hva Bibelen har å fortelle oss, og brukes heller ikke som analysemetode i møte med annen historisk eller religiøs litteratur.

  Continue reading  Post ID 545