• Tag Archives islam
 • Ondskap og terror

  I dag ble Norge for første gang i moderne tid rammet av et større terrorangrep. Vi fikk først se galskapen gjennom en bombe som har drept minst syv mennesker i Oslo. Litt senere kommer melding om mer galskap med at en person har begynt å skyte på deltakere på ungdomsleiren på Utøya.
  Det er surrealistisk å se på skjerm eller i gatene, og for de som rammes helt ubeskrivelig. Vi vil sende vår medfølelse med alle som er blitt rammet direkte eller indirekte og oppfordre til at vi tar ekstra vare på hverandre i tiden fremover.


 • Sammenligning mellom kristendom og religionene i synet på frelsen

  Vi så i forrige kapittel at Bibelen ikke forsøker å forklare det ondes opprinnelse. Bibelen er bare interessert i hvordan vi skal frelses fra det onde. Når Jesus skulle lære disiplene bønn, så han at de skulle be: «fri oss fra det onde».
  Slik er det ikke i hinduismen. Her gjelder det å forklare det onde. Og de forklarer det som en nødvendig del av virkeligheten. For det onde er en del av guddommen selv. Mennesket skal derfor ikke søke å bli befriet fra det onde, men kun heve seg over det. Motsetningene god—ond synes bare slik for mennesket. Egentlig er ingenting «godt» og ingenting «ondt». Motsetningen er kun et spill av guddommens maya. Det gjel¬der å se gjennom dette og fram til guddommen selv, som er hevet over motsetningene. Da blir det onde ikke lenger «ondt» og heller ikke blir det gode «godt».
  Buddhismen avviser også spekulasjon omkring forholdet mellom Gud og det onde. Alt dreier seg om hvordan mennesket skal frelses. Men hva mener man med det onde i de forskjellige reli¬gioner, og hva mener man med «frelse»? Det må vi se nærmere på. Først vil vi se på frelsesbegrepet. Deretter vil vi se på hvilken måte mennesket blir frelst, og vi vil legge hovedvekten på dette siste.
  Continue reading  Post ID 270