• Tag Archives lignelser
 • Jesu likningar i Matteus 13

  Matt 13,1-3:  Same dagen gjekk Jesus ut or huset og sette seg ved sjøen.

  Det samla seg mykje folk ikring han, så han steig ut i ein båt og sette seg der. Og alt folket stod på stranda. Han tala mykje til dei i likningar…..

   

  I austlege land er det ein lang og sterk forteljartradisjon. Forteljingane eller likningane skulle illustrere ei eller anna sanning. Jesus var fødd inn i denne levande tradisjonen og var sjølv ein meister i å fortelje. Ofte strøymde folk til for å høyre han, slik som her i Kapernaum ved Gennesaretsjøen. Store delar av Jesu undervisning var i form av likningar. Handlinga i forteljingane var gjerne teken frå dagleglivet, slik at det engasjerte og appellerte til tilhøyrarane. Han brukte nære og kjende ting og gjeremål til å undervise om abstrakte ting. Men ofte tok Jesu forteljingar ei uventa vending, slik som forteljinga om mannen som kom mellom røvarar som slo og rana han (Luk 10, 23-37). Dette kunne vere ein måte å få tilhøyrarane til å skjøne vanskelege åndelege sanningar.

  Men nokre gonger brukte Jesus likningar for å skjule kva han meinte,

  Continue reading  Post ID 367