• Tag Archives menneske
 • Jesus – Gud, engel, en gud eller bare et menneske?

  ”Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg!” – Johannesevangeliet 5,39

  Bibelen inneholder mange interne henvisninger mellom de forskjellige skriftene. Mange vers siterer eller sikter til andre vers eller bøker, og å følge disse vil vise oss mer av hvem Gud er. Det nye testamentet viser mange ganger tilbake til uttrykk hentet fra det gamle testamentet. I forhold til å følge parallellisering er det selvsagt viktig at vi ikke overtolker ting inn i teksten, men ser hver enkelt tekst i sin øvrige sammenheng. Vi må åpne opp for å la tekstene tale i seg selv minst mulig farget av våre fordommer. Heldigvis gir Bibelen oss mange koblinger klart og direkte.

  bibelen

  I Bibelen ser vi i stor grad at ord og handlinger som primært knyttes til Gud i det gamle testamentet brukes direkte om Jesus i det nye testamentet. En som i utgangspunktet avviser muligheten for at Jesus kan bli omtalt som Gud i Bibelen vil da måtte avvise hver enkelt parallellisering eller omtolke dem.[i] Dette er neppe et godt utgangspunkt for å studere hva Bibelen har å fortelle oss, og brukes heller ikke som analysemetode i møte med annen historisk eller religiøs litteratur.

  Continue reading  Post ID 537