• Tag Archives personlig
  • Den Hellige Ånd – personlig eller en upersonlig kraft?

    Jehovas Vitner sier at Ånden er Guds aktive kraft og sammenlikner med elektrisitet.[i] Christadelphians har et syn om at Den Hellige Ånd kun er Guds utstrålende usynlige kraft. Slik vil de for eksempel forstå Jesaja 48,16 «Nå har Herren Gud sendt meg og sin Ånd». Andre igjen hevder at Ånden bare er et personifisert eksempel på Guds vilje. Alle disse syn avviser at det er snakk om noe med en personlighet. Men de kommer da i konflikt med en rekke Bibelsteder. Vi kan starte med Apostelgjerningene 5,3f: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den Hellige Ånd og stikke til side noe av det du fikk for jorden din? (…) Du har ikke løyet for mennesker, men for Gud.» Først kan vi jo spørre oss hvordan det er mulig å lyve for en kraft som elektrisitet. Må det ikke en intelligens til for at det er meningsfylt å snakke om å lyve? Videre ser vi jo at det er snakk om at Ananias løy for Gud samtidig som det i verset før sto at han løy for Den Hellige Ånd.

    Tintoretto in The Holy Trinity Adored by the Heavenly Choir

    Continue reading  Post ID 551